Posted in 8 giờ rưỡi - Yêu Em Nhớ Em

8 giờ rưỡi – Yêu em nhớ em – Minh Nguyệt Đang – Chương 35

Chương 35

Edit: Tiểu Dương

đuong2Cho dù thế nào, sau khi vui cười vài câu như vậy, không khí cuối cùng cũng trở nên hòa hợp. Dường như giữa Vụ Nùng Nùng và Ninh Mặc đã rất lâu rồi không hòa hợp đến thế.

Tiếng “Tinh tinh” truyền lại từ ban công, Vụ Nùng Nùng đang muốn đứng dậy, thế mà có người động tác còn nhanh hơn cô, đã ôm quần áo đi ra.

“Có móc áo không?” Tiếp tục đọc “8 giờ rưỡi – Yêu em nhớ em – Minh Nguyệt Đang – Chương 35”