Posted in 7788 Em Yêu Anh - Ngoại Truyện

7788 Em yêu anh – Ngoại truyện: 100 câu hỏi

7788 em yeu anh

7788 em yêu anh

Ngoại truyện

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Editor: Tiểu Dương

Edit ngoại truyện 7788 dành cho những bạn yêu thích 7788. 🙂

Tiểu Dương down bản tiếng Trung về và convert bằng QT.

Trong sách được xuất bản dừng lại ở ngoại truyện con người ai cũng có thất tình lục dục và nhật ký tình yêu xuyên quốc gia. Mình tìm thêm được một vài ngoại truyện và 100 câu hỏi dành cho 7788.

Mình thấy nhiều bạn nói không thích truyện này, thấy chán và không đọc hết được cơ, nhưng mình rất thích, đọc mấy lần rồi, tìm mua sách mãi mới được. Và mình biết có một người nữa cũng thích 7788 giống mình, đó là chị Sun. @ Chị Sun: Em edit ngoại truyện cũng một phần muốn cho chị đọc đó ^^.

Khi hỏi hai người, dùng từ ngài, mình để nguyên, không chuyển thành anh (chị).

 

Một trăm câu hỏi 7788:

1, Xin hỏi họ tên hai vị?

77: Mục Khanh Khanh.

88: Phí Duật Minh.

2, Tuổi?

77: 24.

88: Sắp 32. Tiếp tục đọc “7788 Em yêu anh – Ngoại truyện: 100 câu hỏi”