Posted in Đường gia Tiểu Miêu

Đường gia Tiểu Miêu-Chương 20

ĐƯỜNG GIA TIỂU MIÊU

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Editor: Tiểu Dương

Chương 20: Hồi ức (12)

Tiểu Dương: chương chẵn này mình edit vì chị sun1911 bận.

Từ giờ lại gọi Đường Kính là anh nhé, Tiểu Miêu gọi anh xưng em ^^.

 

Sự thật chứng minh, chiến lược gián tiếp của Đường Kính đã vô cùng thành công.

Nửa tháng sau, Đường Kính trở về từ Mỹ, mới vừa đi đến cửa nhà liền thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy vội ra từ trong biệt thự, dùng giọng trong trẻo nói với anh: “Đường Kính! Anh đã về rồi! …” Tiếp tục đọc “Đường gia Tiểu Miêu-Chương 20”