Posted in Mục lục: Đen trắng

Mục lục: Đen trắng

Truyện: ĐEN TRẮNG

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Converter: muacauvong (tangthuvien)

Editor: Tiểu Dương

Nguồn edit: https://tieuduongtd.wordpress.com

~*~

MỤC LỤC

CHÍNH VĂN

Văn án

Chương 1: Bẻ gãy cánh [1] ~♥~ Chương 2: Bẻ gãy cánh [2]

Chương 3: Bẻ gãy cánh [3]

Chương 4: Dụ hoặc [1] ~♥~ Chương 5: Dụ hoặc [2]

Chương 6: Dụ hoặc [3] ~♥~ Chương 7: Dụ hoặc [4]

Chương 8: Tiểu Miêu & Đường Kính 

 Chương 9: Chuyện đại thiếu gia đi mua đồ ăn [1]

Chương 10: Chuyện đại thiếu gia đi mua đồ ăn [2]

Chương 11: Trò chơi [1] ~♥~ Chương 12: Trò chơi [2]

Chương 13: Trò chơi [3] ~♥~ Chương 14: Trò chơi [4]

Chương 15: Hương thầm lan tỏa [1]

Chương 16: Hương thầm lan tỏa [2] ~♥~ Chương 17: Hương thầm lan tỏa [3]

Chương 18: Khác đường [1] ~♥~ Chương 19: Khác đường [2]

Chương 20: Khác đường [3]

Chương 21: Tới gần [1] ~♥~ Chương 22: Tới gần [2] ~♥~  Chương 23: Tới gần [3]

Chương 24: Bảo vệ vợ [1] ~♥~ Chương 25: Bảo vệ vợ [2]

Chương 26: Đồng quy [1] ~♥~  Chương 27: Đồng quy [2]
 
Chương 28: Lời của tác giả

Chương 29: Đồng quy [3] ~♥~  Chương 30: Đồng quy [4]

Chương 31: Cô ấy là kiểm sát trưởng [1]

Chương 32: Cô ấy là kiểm sát trưởng [2]

Chương 33: Nhỡ hẹn [1] ~♥~  Chương 34: Nhỡ hẹn [2]

Chương 35: Yêu và giết

Chương 36: Nguyên tội [1] ~♥~  Chương 37: Nguyên tội [2]

Chương 38: Nguyên tội [3] ~♥~ Chương 39: Nguyên tội [4]

Chương 39 (Tiếp): Nguyên tội [5]

Chương 40: Thẳng thắn thành khẩn [1]

Chương 41: Thẳng thắn thành khẩn [2]

Chương 42: Anh em [1] + [2]

Chương 43: Mỹ nhân say [1] ~♥~ Chương 44: Mỹ nhân say [2]

Chương 45: Mỹ nhân say [3]

Chương 46: Chu Tồn Huyễn [1] (Phần 1)

Chương 46: Chu Tồn Huyễn [1] (Phần 2)

Chương 47: Chu Tồn Huyễn [2]

Chương 48: Khi dễ [1] ~♥~  Chương 49: Khi dễ [2]

Chương 50: Nhu yêu [1] ~♥~ Chương 51: Nhu yêu [2]

Chương 52: Gợn sóng [1] ~♥~  Chương 53: Gợn sóng [2]

Chương 54: Tâm niệm thay đổi thật nhanh [1]

Chương 55: Tâm niệm thay đổi thật nhanh [2]

Chương 56: Tra ra manh mối [1] ~♥~  Chương 57: Tra ra manh mối [2]

Chương 58: Tra ra manh mối [3] ~♥~ Chương 59: Tra ra manh mối [4]

Chương 60: Chớp mắt đã ngàn năm [Chính văn hoàn]

— TOÀN VĂN HOÀN —

~*~

NGOẠI TRUYỆN

Ngoại truyện 1: Chuyện mang thai

Ngoại truyện 2: Chuyện cục cưng [1]

Ngoại truyện 3: Chuyện cục cưng [2]

— NGOẠI TRUYỆN HOÀN —

HẾT TRUYỆN.

Lúc đầu mình nhầm tên tác giả nhé! Bản convert dịch là Hướng Tiểu Thành. Nhưng chính xác phải là Triêu/Triều Tiểu Thành!

Xin lỗi các bạn vì sai sót này!