Posted in Mục lục: Hưởng hết sủng nịch

Mục lục: Hưởng hết sủng nịch (HOÀN)

~*~

Tiểu Dương: Hưởng hết sủng nịch là truyện đầu tiên mình biên tập, thật sự không có kinh nghiệm gì, chính mình cũng không thích cách mình chuyển ngữ. Vì vậy, mình sẽ biên tập lại truyện này. 

~*~

HƯỞNG HẾT SỦNG NỊCH

Tác giả: Đóa Diên

Convert: candy_heart (tangthuvien)

Edit: Tiểu Dương

Nguồn edit: https://tieuduongtd.wordpress.com

~*~

MỤC LỤC (Biên tập lần đầu)

Tiếp tục đọc “Mục lục: Hưởng hết sủng nịch (HOÀN)”