Posted in Từng Hứa Hẹn - Đồng Hoa, Tin mới-Thông báo

Dừng edit truyện Từng hứa hẹn

Mình sẽ dừng edit truyện Từng hứa hẹn (từng thề ước) của tác giả Đồng Hoa mà mình mới edit được 4 chương, vì truyện sắp được Nhã Nam xuất bản. Mình và các bạn cùng chờ đợi bản dịch của dịch giả nhé!

Truyện của Đồng Hoa mình thích nhất là Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó (đây là tên mình đặt, tên dịch sát tên gốc hơn là Thời niên thiếu không thể quay trở lại hay Những tháng năm niên thiếu không thể quay trở lại), mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt truyện và ebook trong tuần tới.