Video (Vietsub) vẽ tranh cát Trường Tương Tư – Đồng Hoa

Video giới thiệu tập 3 Tư  Vô Nhai, tập cuối của hệ liệt Trường Tương Tư – Tác giả: Đồng Hoa, trước ngày phát hành.

Giới thiệu tập 3 nhưng tình tiết trong video nằm trong hai tập đầu.

Vẽ tranh cát: 66
Sáng tác: Sơn Ca
Biểu diễn: An Cửu
Phối âm: Thiên Vận Hiểu Hiểu

Edit lời: Tiểu Dương

Làm sub: duongbichngoc

Up youtube: Candy Trần Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 7 (2)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 7: Yêu hận quyến luyến

Chương 7.2

  Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (4)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 6: Đốt nhau sao mà gấp

Chương 6.4

  Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (7)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.7

  Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (6)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.6

Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (5)

A Hành và Tiểu Yêu :( :(

A Hành và Tiểu Yêu
😦 😦

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.5

  Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (1)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.1

          Địa lao tại Thần Nông sơn. Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (5)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 4: Sống cùng nhau, chết theo nhau

Chương 4.5

  Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (4)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 4: Sống cùng nhau, chết theo nhau

Chương 4.4 Tiếp tục đọc

Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (2)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 4: Sống cùng nhau, chết theo nhau

Chương 4.2

          Tiểu Chúc Dung tới Hiên Viên thành, tấu báo sự vụ với Hoàng Đế. Phong Long ở Xích Thủy, Chuyên Húc ở Thần Nông sơn, Cảnh ở Thanh Khâu, phủ Tiểu Chúc Dung lớn như vậy chỉ còn lại Hinh Duyệt và Tiểu Yêu. Tiếp tục đọc