Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó – Ngoại truyện fan viết (2)

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó

Tác giả: Đồng Hoa

Ngoại truyện fan viết (2)

Dành cho Trương Tuấn và Kì Kì

Người viết: Tiểu Hồng Mạo 20130227 (tieba.baidu)

Editor: Tiểu Dương Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó – Ngoại truyện fan viết (2)”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó – Ngoại truyện fan viết

 Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó

Tác giả: Đồng Hoa

Ngoại truyện kết cục bản dành cho Kì Kì và Tiểu Ba.

Người viết: SABER Thương Long (tieba.baidu)

Editor: Tiểu Dương

(Mình edit hoàn truyện đã lâu, rất hay nhớ về các nhân vật trong truyện. Hôm nay đọc được com của bạn Kaze nên mình đã tìm thử ngoại truyện. Theo mình tìm được thì tác giả không viết thêm ngoại truyện nhưng mình tìm thấy hai ngoại truyện do fan viết. ^^ Bạn này thích Tiểu Ba nên cái kết viết thiên về Tiểu Ba, fan của Trương Tuấn đừng buồn nhé, các bạn cũng có thể tưởng tượng kết cục của họ mà.)

  Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó – Ngoại truyện fan viết”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa, Tin mới-Thông báo

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó – Đồng Hoa đã được mua bản quyền

Thông tin có mấy hôm rồi mà hôm nay mình mới biết :”>.

Truyện của Đồng Hoa mình đã edit hoàn “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó” (tên được xuất bản có lẽ là Thời niên thiếu không thể quay lại) đã được Văn Việt mua bản quyền trong tháng 6 này, truyện sẽ được xuất bản trong thời gian tới với hai tập.

Có lẽ truyện được chia tập như mình đã edit, tập một kết thúc khi Kì Kì học hết cấp Hai, tập hai là thời gian Kì Kì học cấp Ba.

Mục lục truyện này mình đã edit hoàn:

https://tieuduongtd.wordpress.com/toi-khong-th%E1%BB%83-quay-v%E1%BB%81-th%E1%BB%9Di-nien-thi%E1%BA%BFu-do/

 

Nguồn:

http://vanvietbooks.wordpress.com/2012/06/20/ban-quyen-sach-moi-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-dong-hoa/

 

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 3 (2) (HOÀN!!!)

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

 Tác giả: Đồng Hoa

Phần III:

Ngoại truyện 3: Hứa Tiểu Ba (Phần 2)

Editor: Tiểu Dương

 

Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 3 (2) (HOÀN!!!)”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 3 (1)

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

 Tác giả: Đồng Hoa

Phần III:

Ngoại truyện 3: Hứa Tiểu Ba (Phần 1)

Editor: Tiểu Dương

Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 3 (1)”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (5)

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

 Tác giả: Đồng Hoa

Phần III:

Ngoại truyện 2: Hứa Tiểu Ba (Phần 5)

Editor: Tiểu Dương

 

Từ sau khi khai giảng học kỳ đầu năm lớp 11, Kì Kì tan học không còn đi một mình nữa, mà có Trương Tuấn đưa cô về nhà. Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (5)”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (4)

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

 Tác giả: Đồng Hoa

Phần III:

Ngoại truyện 2: Hứa Tiểu Ba (Phần 4)

Editor: Tiểu Dương Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (4)”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (3)

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

 Tác giả: Đồng Hoa

Phần III:

Ngoại truyện 2: Hứa Tiểu Ba (Phần 3)

Editor: Tiểu Dương Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (3)”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa

Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (2)

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

 Tác giả: Đồng Hoa

Phần III:

Ngoại truyện 2: Hứa Tiểu Ba (Phần 2)

Editor: Tiểu Dương Tiếp tục đọc “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 2 (2)”

Posted in Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Đồng Hoa, Uncategorized

Nhạc và trích dẫn trong “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó” (6)

(Lên kế hoạch post)

Nhạc và trích dẫn trong “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó” (Phần 6)

 

Nhìn phía dưới đông nghìn nghịt bóng người, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến Trương Tuấn cũng ngồi ở phía dưới, tôi hơi hồi hộp, đã tham gia rất nhiều cuộc thi diễn thuyết rồi, tôi cho rằng mình đã sớm vượt qua sự hồi hộp, lo lắng trên sân khấu này.

“Lại thấy khói bếp…” tôi bị vỡ giọng, đúng là sợ cái gì cái ấy đến, không khỏi cười khổ châm biếm. Tiếp tục đọc “Nhạc và trích dẫn trong “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó” (6)”